Month: April 2022

האנרגיה של רמי

יש אנשים שאומרים לי שהכלב שלי רמי יתיישב בסופו של דבר, כמו גם … מה שהם קובעים זה בסדר. אני מבין שהוא מגונה. האנרגיה שלו כמו גם חוסר הבגרות מזעזעת לרוב, אפילו ל”אנשים לכלבים “. אז אני מנסה לעצור אותו, רוב הזמן … עם זאת לא באמת אכפת לי שהוא “פראי” … כי יום אחד […]